INFORMACIÓ GENERAL

Concurs organitzat amb la finalitat d’ajudar a la formació de joves músics.

Podran participar al concurs intèrprets de música clàssica de totes les nacionalitats.

L’edat màxima per participar al concurs de cant és de 35 anys el dia del concurs.

L’edat mitjana dels components de les formacions de cambra és de 30 anys el dia del concurs.

S’entén per formació de cambra qualsevol conjunt format per un mínim de 2 intèrprets.

No podran participar els guanyadors del 1r premi d’edicions anteriors.

El formulari d’inscripció i les bases del concurs estan disponibles a la pàgina web del concurs. www.concursmirabent.com